Aanmelding

Helaas kan ik voorlopig geen nieuwe mensen meer aannemen of op de wachtlijst plaatsen.
Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a: www.psychotherapie.nl  www.vgct.nlwww.lvvp.info of http://www.emdr.nl

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, die gedateerd moet zijn voor de intake datum. De huisarts maakt bij verwijzing onderscheid tussen Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ. Psychotherapie valt binnen de Specialistische GGZ.

Intake

U dient 3 documenten mee te nemen naar het eerste gesprek:
– verwijsbrief huisarts
– kopie identiteitsbewijs
– kopie pasje zorgverzekeraar

Onder de intakefase vallen de eerste paar gesprekken waarin u vertelt over uw achtergrond, uw levensloop, uw eventuele medische klachten en de klachten die tot uw aanmelding hebben geleid. Deze fase wordt afgerond met een adviesgesprek waarin we naast het bespreken van een voorlopige (DSM)-diagnose, de mogelijkheden voor therapie en de doelen voor therapie bespreken. 

ROM-meting

Bij aanvang, na een jaar en bij afsluiting van de therapie wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen om het effect van de therapie te meten. De data gaan geanonimiseerd naar de databank van de stichting Benchmark GGZ. De zorgverzekeraar eist dit inzake hun wettelijke verplichting de kwaliteit van zorg te borgen.

Samenwerking psychiater

Een psycholoog schrijft geen medicatie voor; dat doet een psychiater. Mocht medicatie ter ondersteuning nodig zijn dan wordt dit met u besproken en kan verwijzing naar de psychiater plaatsvinden. Naast de psychotherapie behandeling wordt u dan ook, slechts voor medicatie, gezien door een psychiater.

Wachtlijst

Helaas kan ik voorlopig geen nieuwe mensen meer aannemen of op de wachtlijst plaatsen.
Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a: www.psychotherapie.nl  www.vgct.nlwww.lvvp.info of http://www.emdr.nl

Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).