Aanmelding

U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken. 
Telefoon           06 – 1119 7269
Email                praktijklutters@gmail.com

U dient 3 documenten mee te nemen naar het eerste gesprek:
– verwijsbrief huisarts
– kopie identiteitsbewijs
– kopie pasje zorgverzekeraar

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, die gedateerd moet zijn voor de intake datum. De huisarts maakt bij verwijzing onderscheid tussen Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ. Psychotherapie valt binnen de Specialistische GGZ.

Intake

Onder de intakefase vallen de eerste paar gesprekken waarin u vertelt over uw achtergrond, uw levensloop, uw eventuele medische klachten en de klachten die tot uw aanmelding hebben geleid. Deze fase wordt afgerond met een adviesgesprek waarin we naast het bespreken van een voorlopige (DSM)-diagnose, de mogelijkheden voor therapie en de doelen voor therapie bespreken. 

ROM-meting

Bij aanvang, na een jaar en bij afsluiting van de therapie wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen om het effect van de therapie te meten. De data gaan geanonimiseerd naar de databank van de stichting Benchmark GGZ. De zorgverzekeraar eist dit inzake hun wettelijke verplichting de kwaliteit van zorg te borgen.

Samenwerking psychiater

Een psycholoog schrijft geen medicatie voor; dat doet een psychiater. Mocht medicatie ter ondersteuning nodig zijn dan wordt dit met u besproken en kan verwijzing naar de psychiater plaatsvinden. Naast de psychotherapie behandeling wordt u dan ook, slechts voor medicatie, gezien door een psychiater.

Wachttijd

Er wordt niet gewerkt met een lange wachtlijst.
Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. De wachttijd is op dit moment 20 weken (update feb 2021).