Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)is een vorm van Psychotherapie. CGT richt zich op de samenhang tussen gedachten, emoties en gedrag. De betekenis die aan bepaalde emoties of gebeurtenissen worden gegeven wordt binnen de therapie verder onderzocht. Je reactie hangt weer af van de betekenis die je hieraan hebt gegeven. Mensen kunnen aan allerlei neutrale gebeurtenissen een negatieve betekenis geven, met als gevolg klachten op gedragsmatig gebied, of psychische klachten zoals verscheidene angsten, somberheid en/of zelfbeeldproblemen. Meer informatie over CGT kunt u op de site van de VGCT vinden.