Klachten

Mocht u een klacht over uw behandeling hebben dan kunt u deze het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Er kan dan samen gezocht worden naar een geschikte oplossing. Als u deze niet acceptabel vindt kunt u ook overwegen een klacht in te dienen bij een van de volgende instanties:

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie