Kosten & vergoeding

Psychotherapie behandeling valt onder de basis zorgverzekering en wordt vergoed, indien er een diagnose wordt gesteld die valt onder de vergoede zorg en er een verwijsbrief van de huisarts is voor de SGGZ (specialistische GGZ). De kosten worden altijd verrekend met het eigen risico.

Praktijk Lutters heeft in 2021 geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. U komt in behandeling op basis van restitutie. Dit houdt in dat u vooraf zelf een deel van de kosten van de sessies moet betalen. Aan het eind van de behandeling (of na 365 dagen) krijgt u een eindfactuur met daarin het totaal van de kosten van de behandeling (conform NZA tarief). De kosten van de gehele behandeling is een door de overheid vastgesteld bedrag (door de NZA) en is afhankelijk van uw diagnose en het totaal van de (minuten van de) totale behandeling. Reeds betaalde kosten aan Praktijk Lutters worden met de eindfactuur verrekend. Het is dus mogelijk dat u aan het eind van de behandeling nog een restbedrag moet betalen, los van de al gedane betalingen aan praktijk Lutters.
De eindfactuur kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Restitutie van de kosten vindt dus plaats aan het eind van de behandeling (of na 365 dagen). Afhankelijk van uw polis, krijgt u dan (een deel) van de kosten terugbetaald.

Zie hiervoor verder ook uw polisvoorwaarden. Het is belangrijk om voorafgaand aan de behandeling na te gaan hoe u verzekerd bent: heeft u een natura of restitutie polis en welk percentage van de behandeling u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. Ter indicatie: als u een restitutieverzekering heeft wordt een behandeling volledig vergoed. Als u een naturaverzekering heeft, wordt, afhankelijk van uw verzekering, 65% tot 100% van de kosten vergoed. Daarnaast zal de zorgverzekeraar aan het eind van de behandeling het eigen risico met u verrekenen.

Verwijsbrief Huisarts

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig, die gedateerd moet zijn voor de intake datum. De huisarts maakt bij verwijzing een onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Psychotherapie valt onder Specialistische GGZ.

Kosten

Er wordt 110 euro in rekening gebracht voor een individueel consult (45minuten). U kunt maandelijks een factuur ontvangen.

Zelf Betalen

Sommige mensen vinden het, om uiteenlopende redenen, prettig (of zijn genoodzaakt) om de kosten van hun psychotherapeutische behandeling zelf te betalen. De tarieven zijn:
• Individuele Psychotherapie: 110 euro (50 minuten)
• Partner Relatie Therapie: 160 euro (75 minuten)

Tarief Overig Zorg Product (OZP)
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘OZP niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, en dat gehanteerd wordt in de praktijk is voor 2021: € 114,41 per sessie

KOSTEN EN VERGOEDING 2022

Let op: per 1 januari 2022 veranderen de regels betreffende de declaratie aan uw zorgverzekeraar. Een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ wordt geïntroduceerd. Het Zorg Prestatie Model (ZPM).  

Praktisch gezien betekent dit dat de overheid en uw zorgverzekeraar hebben besloten dat uw behandeling per 31 december 2021 administratief moet worden afgesloten. Uw eigen risico over 2021 zal met u worden verrekend door de zorgverzekeraar.

Voor zover op dit moment bij ons bekend: mocht u na 31 december 2021 doorgaan met de gesprekken, dan vallen deze gesprekken onder het ZPM en wordt uw eigen risico over 2022 per afspraak aangesproken. Zie voor meer informatie de website van de LVVP

Heeft u vragen, dan adviseren wij u bij uw zorgverzekeraar te informeren wat dit voor u betekent. De zorgverzekeraar is het beste op de hoogte betreffende uw polis en alle regels omtrent het nieuwe declaratiesysteem ZPM.