Kosten & vergoeding

Psychotherapie behandeling valt onder de basis zorgverzekering en wordt vergoed, indien er een diagnose wordt gesteld die valt onder de vergoede zorg en er een verwijsbrief van de huisarts is voor de SGGZ (specialistische GGZ). De kosten worden altijd verrekend met het eigen risico.

Praktijk Lutters heeft in 2022 geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars.

Vergoeding psychologische gesprekken en psychotherapie

Nota’s worden per sessie verrekend en worden per kwartaal opgemaakt. U krijgt de nota thuisgestuurd via DBC prof (zorgadministratie bureau), omdat er geen contract is tussen de praktijk en uw zorgverzekeraar. U kunt deze dan zelf indienen bij uw verzekeraar en u krijgt dan een deel vergoed. Check uw polis vooraf goed, om na te gaan welk deel voor u vergoed wordt. Bij een naturapolis wordt een gedeelte vergoed. Dat hangt af van uw zorgpolis en zorgverzekeraar. De factuur kunt u indienen bij uw verzekeraar die 60 tot 80 % van het gemiddelde tarief vergoedt. Bij een restitutiepolis geldt dezelfde procedure. De hoogte van de vergoeding zal wel hoger liggen, meestal 80-100% van het gemiddelde tarief.

De ZPM GGZ-zorg: 

De GGZ-zorg is per 2022 georganiseerd via het Zorg Prestatie Model (ZPM).Een nieuwe manier van bekostigen: de inhoud wordt gevormd door de zorgvraagtypering. Bekijk alle informatie op www.lvvp.info. Je kunt op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoe lang. De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico betaalt. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In Psychologenpraktijk Lutters zijn drie verschillende zorgprestaties mogelijk:

consult diagnostiek/intake: bij diagnostiek onderzoekt jouw behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problematiek speelt
consult behandeling: bij behandeling ga je met jouw behandelaar in gesprek met als doel de problematiek hanteerbaar te maken;
intercollegiaal overleg: als jouw behandelaar het voor de behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van jouw behandelaar en hoe lang een consult duurt. Meer informatie kun je lezen op http://www.lvvp.info onder het kopje info cliënten. Op de site van De Nederlandse Zorgautoriteit kun je meer lezen over vergoedingen en tarieven; www.nza.nl

Tarieven Zorg Prestatie Model Uitleg

De gesprekken worden binnen het nieuwe ZPM als diagnostiek of als behandeling in rekening gebracht. De eerste gesprekken tijdens de intakefase, vallen onder het diagnostiektarief. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief. Ook wordt onderscheid gemaakt op basis van tijd. Er zijn tarieven voor: vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten.

De tarieven die Cobie Lutters in rekening brengt horen bij de setting ambulant, vrijgevestigd met een kwaliteitsstatuut, behandelaar Psychotherapeut BIG geregistreerd.

De tijd die voor jou in de agenda is gepland is de tijd die in rekening wordt gebracht. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter geduurd heeft. Als het verschil tussen de werkelijke en de ingeplande tijd groter is dan 15 minuten (zowel meer als minder), wordt dat wel in de agenda aangepast.  Dit geldt voor alle geplande contacten: zowel gesprekken op de praktijk als (beeld)bellen en/of online chat.

De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan, brief aan een huisarts of verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de hele behandeling, is in dit nieuwe zorgstelsel verrekend in het tarief. Dit staat niet apart op de rekening. Reistijd bij huisbezoek en overleg met een andere zorgverlener waar je ook gelijktijdig in behandeling bent (en wat vooraf met jou is besproken) hebben een eigen tarief.

Je kan zelf de tarieven opzoeken in de tarievenzoeker van de NZa, De Nederlandse zorgautoriteit.

Verwijsbrief Huisarts

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig, die gedateerd moet zijn voor de intake datum. De huisarts maakt bij verwijzing een onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Psychotherapie valt onder Specialistische GGZ.

Zelf Betalen

Sommige mensen vinden het, om uiteenlopende redenen, prettig (of zijn genoodzaakt) om de kosten van hun psychotherapeutische behandeling zelf te betalen. De tarieven zijn:
• Individuele Psychotherapie: 135 euro (50 minuten)
• Partner Relatie Therapie: 160 euro (75 minuten)