Medische Psychologie

Medische psychologie richt zich op mensen met psychische klachten in samenhang met ziekte en/of lichamelijke klachten. De medisch psycholoog heeft veel kennis over emotionele klachten die kunnen voortkomen uit lichamelijke aandoeningen en heeft kennis over verscheidene ziektebeelden. Doorgaans wordt er eerst medisch psychologische hulp geboden binnen het ziekenhuis waar u in behandeling bent. 

Wanneer u geconfronteerd wordt met ziekte of een lichamelijke klacht/beperking heeft dat doorgaans gevolgen op emotioneel, lichamelijk, sociaal, relationeel en/of maatschappelijk gebied. Soms zijn deze gevolgen van korte duur, maar wanneer deze gevolgen langdurend zijn betekent dat dat een aanpassing in uw leven nodig is om optimaal te kunnen blijven functioneren. Deze aanpassing kan moeizaam verlopen. Het hebben van een ziekte betekent een verandering van het toekomstbeeld. Ziekte beinvloedt uw zelfbeeld, autonomie en identiteit, maar ook het contact en de relaties met de mensen om u heen kan veranderen. Er kunnen relatieproblemen ontstaan, of u ervaart vanuit uw omgeving bjivoorbeeld reacties van onbegrip. U kunt met u zelf in de knoop komen, doordat u niet meer kunt doen wat u altijd (graag) deed of u heeft moeite met het omgaan met de bijkomende emoties. Veel voorkomende emoties waar mensen die geconfronteerd worden met ziekte tegen aan lopen zijn gevoelens van machteloosheid (gevoel van controleverlies), miskenning, eenzaamheid, verdriet, angsten, frustratie en boosheid. Tevens kunnen er andere psychische klachten ontstaan zoals depressieve klachten, angstklachten, paniekaanvallen of traumagerelateerde klachten.

Bij ziekte, een ingrijpende ervaring of een lichamelijke klacht hoort verwerking. Ieder mens heeft zijn eigen manier van verwerken ontwikkeld. Dit mechanisme kan op een gegeven moment niet meer voldoende effectief zijn of tot problemen of psychische klachten leiden. Op zo’n moment kan professionele hulp zinvol of aangewezen zijn.

De medische psychologie richt zich onder ander op de volgende aandachtsgebieden:

  • Acceptatie van ziekte en aanpassingsklachten (bijvoorbeeld na kanker, endometriose, ms, hartaandoeningen, chronische pijnklachten, erfelijke aandoeningen zoals Huntington, diabetes of een andere ziekte)
  • Verwerking van verlies, (bijvoorbeeld van een (ongeboren) kind, familielid, partner of dierbare, verwerking van verlies of beperkingen ontstaan als gevolg van ziekte of een aandoening).
  • Psychische klachten ontstaan tijdens een fertiliteitstraject (bijvoorbeeld verwerking van een niet vervulde kinderwens, emotionele ontregeling bij het nemen van moeilijke beslissingen, zoals het wel of niet verwijderen van een baarmoeder, het continueren van of stoppen met een fertiliteitstraject) 
  • Psychische klachten ontstaan tijdens of na een zwangerschap (depressieve klachten, angstklachten, taumagerelateerde klachten, psychische klachten als gevolg van een traumatische bevalling (last van herbelevingen, emotionaliteit, slecht slapen, concentratieproblemen, flashbacks of nachtmerries. stemmingswisselingen)).
  • Een behandeling of medische ervaring als traumatisch hebben beleefd (bijvoorbeeld een ingrijpende of pijnlijke behandeling, ervaringen tijdens of na een operatie)
  • Lichamelijke klachten waarvoor onvoldoende medische verklaring is gevonden, er geen herstel optreed en tot beperkingen leiden in het dagelijks functioneren (bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, chronische pijnklachten, maag en darmklachten)
  • Problemen in de communicatie met en begeleiding van uw behandelaar of medisch hulpverlener.