Psychotherapie

Het doel van psychotherapie is om de psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

Psychotherapie richt zich op de huidige klachten en problemen en heeft als doel de klachten te verminderen ondermeer door het inzicht te vergroten in het persoonlijk functioneren. Er wordt met de client samen gekeken naar welke factoren de huidige klachten en problemen veroorzaken danwel in stand houden. Er wordt daarbij gekeken naar de persoonlijkheidskenmerken van de client, de levensloop en wat eerdere (belastende) ervaringen zijn in het leven, hoe de client met emoties en situaties omgaat en wat er in het hier en nu gebeurt tijdens het contact met anderen.

Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat soms gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet het eeuwige geluk maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat u de problemen beter leert hanteren.